کلیپ گزارش جامع تجمع ضد واکسیناسیون کرونا، ۲۸ مهر ۱۴۰۰

🎥 کلیپ گزارش جامع تجمع ضد واکسیناسیون کرونا، ۲۸ مهر ۱۴۰۰👆 ⭕️ روبروی مجلس شورای اسلامی 💠 این تجمع شامل: 👈حضور پرشور و بی سابقه مردم  👈حضور برخی اساتید طب سنتی اسلامی 👈حضور و سخنرانی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی 👈حضور برخی از پزشکان و کادر درمان و سخنرانی در تجمع 👈طومار اعتراضی به رئیس […]

🎥 کلیپ گزارش جامع تجمع ضد واکسیناسیون کرونا، ۲۸ مهر ۱۴۰۰👆

⭕️ روبروی مجلس شورای اسلامی

💠 این تجمع شامل:

👈حضور پرشور و بی سابقه مردم 

👈حضور برخی اساتید طب سنتی اسلامی

👈حضور و سخنرانی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

👈حضور برخی از پزشکان و کادر درمان و سخنرانی در تجمع

👈طومار اعتراضی به رئیس جمهور

👈قرائت بیانیه پایانی و…

 

💥ببینید و تا میتوانید نشر دهید💥