کلیپ گزارش شماره (۱۴) درمان کرونا؛ با ترکیب گیاهی، مدبًر کُرونای غدیر؛

  🎥 کلیپ گزارش شماره (۱۴) درمان کرونا؛ با ترکیب گیاهی، مدبًر کُرونای غدیر؛👆 💠 بهبودی دو بیمار کرونا مثبت 👈 بیمار اول با شرایط وخیم بستری در بیمارستان؛ بهبودی بعد از ۴۸ ساعت 👈بیمار دوم با علائم تنگی نفس و سرفه خشک و علایم دیگر 👈 آموزش نحوه ساخت ترکیب گیاهی مدبر کرونای غدیر […]

 

🎥 کلیپ گزارش شماره (۱۴) درمان کرونا؛ با ترکیب گیاهی، مدبًر کُرونای غدیر؛👆

💠 بهبودی دو بیمار کرونا مثبت
👈 بیمار اول با شرایط وخیم بستری در بیمارستان؛ بهبودی بعد از ۴۸ ساعت
👈بیمار دوم با علائم تنگی نفس و سرفه خشک و علایم دیگر

👈 آموزش نحوه ساخت ترکیب گیاهی مدبر کرونای غدیر و اخبار مربوطه👇
t.me/A_ostadtaleghani/1503

پیج اینستاگرام استاد طالقانی:👇
https://www.instagram.com/ostad_taleghani11/
🔸عزیزان از نشر این مستندات خسته نشوید، گاها بیدار کردن اجتماع عزم استوار و تکرار مکررات و مستندات نیاز دارد.
👈طب شیمیایی حداقل ۱۰۰ سال سعی و برنامه ریزی کرد تا توانست جای طب های سنتی کشورها و ملل مختلف را از آن خود کند.
#ترکیب_گیاهی_مدبر_کرونای_غدیر