کودک

✔️توهین،نفرین، مقایسه و تحقیر نسبت به دیگران به خصوص اگر با کلمات زشتی همراه شود، در ذهن می مانند و وحشت ایجاد می کند. روح کودک را بیمار می کند. موردتائید استادطالقانی✅ ?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani? سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

✔️توهین،نفرین، مقایسه و تحقیر نسبت به دیگران به خصوص اگر با کلمات زشتی همراه شود، در ذهن می مانند و وحشت ایجاد می کند.

روح کودک را بیمار می کند.

موردتائید استادطالقانی✅
?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani?
سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com