ڪنجد

?دانہ هاے ڪوچڪ اما پرخاصـیت براے مۅ ?✍ڪنجد بسیار ڪوچڪ است اما جالب است بدانید مصرف ڪنجد علاوه بر ڪاهش ریزش مو بہ افزایش ضخامت موها هم ڪمڪ می کند. ➣ @Ostadtaleghani ?

photo_2016-08-10_13-04-26

?دانہ هاے ڪوچڪ اما پرخاصـیت براے مۅ

?✍ڪنجد بسیار ڪوچڪ است اما جالب است بدانید مصرف ڪنجد علاوه بر ڪاهش ریزش مو بہ افزایش ضخامت موها هم ڪمڪ می کند.
➣ @Ostadtaleghani ?