گزارشی از تحصن ۳۰ آبان تهران روبروی نهاد ریاست جمهوری

🎥👆(فوری و جدید) گزارش کوتاهی از تحصن دلسوزان جان مردم مقابل نهاد ریاست جمهوری امشب ۳۰ آبان _ با هوای سرد امشب تهران_ یا صاحب العصر والزمان شیعیان را یاری کن😔 زنان و کودکان در این هوای سرد پای کار آمده اند و مردانه ایستاده اند، ننگ است که ما در خانه و محیط گرم […]

🎥👆(فوری و جدید) گزارش کوتاهی از تحصن دلسوزان جان مردم مقابل نهاد ریاست جمهوری امشب ۳۰ آبان _ با هوای سرد امشب تهران_ یا صاحب العصر والزمان شیعیان را یاری کن😔

زنان و کودکان در این هوای سرد پای کار آمده اند و مردانه ایستاده اند، ننگ است که ما در خانه و محیط گرم بنشینیم و فقط تماشا کنیم😔

تا میتوانید نشر دهید

▪️جنگ بیولوژیک (استعمار نوین با واکسن)👇
t.me/nabardbiologic