۳۰ درصد دختران دانشجو قلیان می‌کشند!

? ? ۳۰ درصد دختران دانشجو قلیان می‌کشند! تاریخ:۱۳۹۵/۷/۲۷ شماره:۳۱۴۰۱ مدیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات گفت: ? در بعضی نقاط تهران، برای مصرف قلیان ۲۰۰ هزار تومان ورودی می‌گیرند، در حال حاضر یک تا سه درصد خانم ها سیگار و ۳۰ درصد دانشجویان دختر نیز قلیان مصرف می‌کنند. ?بازرسان بهداشت محیط ۵۰۰ نمونه توتون […]

? ? ۳۰ درصد دختران دانشجو قلیان می‌کشند!

تاریخ:۱۳۹۵/۷/۲۷

شماره:۳۱۴۰۱

مدیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات گفت:
? در بعضی نقاط تهران، برای مصرف قلیان ۲۰۰ هزار تومان ورودی می‌گیرند، در حال حاضر یک تا سه درصد خانم ها سیگار و ۳۰ درصد دانشجویان دختر نیز قلیان مصرف می‌کنند.

?بازرسان بهداشت محیط ۵۰۰ نمونه توتون را امتحان کرده و در آن مواد اروماتیک و شیمیایی مختلف پیدا کرده اند.
?طی چند سال آینده باید منتظر بروز سرطان در این افراد باشیم. در کشورهایی که زنان سیگار می کشند سرطان ریه شایع تر از پستان است. (نشردهید)
✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com