‌بهداشت روانی فرزندان:(شماره۳۱۷۵)

‌??بهداشت روانی فرزندان: #هوش_و_یادگیری ۹ تاریخ:۱۳۹۵/۴/۸ شماره:۳۱۷۵ ? به کلمه ” مشکلات” توجه کنید حالا میم اش را برمی داریم. میشود شکلات. یعنی یک حرف از میدان های مغناطیسی اش را برمی داریم و مشکلات تبدیل می شود به شکلات. پس ترکیب حروف است که کلمه و بعد جمله را می سازد. حالا دوتا الف […]

‌??بهداشت روانی فرزندان:
#هوش_و_یادگیری ۹

تاریخ:۱۳۹۵/۴/۸

شماره:۳۱۷۵

? به کلمه ” مشکلات” توجه کنید حالا میم اش را برمی داریم. میشود شکلات. یعنی یک حرف از میدان های مغناطیسی اش را برمی داریم و مشکلات تبدیل می شود به شکلات. پس ترکیب حروف است که کلمه و بعد جمله را می سازد. حالا دوتا الف بگذاریم، می شود«اشکالات».

✔️ ترکیب این حروف همان چیزی است که ما باید یاد بگیریم و این نکته همان ” هوش” است

? هوش یعنی از این حروف چگونه استفاده کنیم، اشکالات بسازیم یا شکلات؟؟ وسن شکل گیری هوش دوران کودکی است.

منبع:نور دیده

✳️کانال رسمی استاد طالقانی??
http://tlgrm.me/ostadtaleghani
✳️سایت رسمی استاد طالقانی??
http://www.ehyayetebeslami.com