‍ توصیه سلامتی???

‍ توصیه_سلامتی??? ? با گوشت پیاز بخورید زیرا ✅ از عفونت جلوگیری می کند ✅ مضرات گوشت را کاهش می دهد ✅ هضم گوشت را آسان می کند ✅ کرم های روده را از بین می برد موردتائید استادطالقانی✅ ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی  استادطالقانی?? www.ehyayetebeslami.com

‍ توصیه_سلامتی???

? با گوشت پیاز بخورید زیرا

✅ از عفونت جلوگیری می کند
✅ مضرات گوشت را کاهش می دهد
✅ هضم گوشت را آسان می کند
✅ کرم های روده را از بین می برد
موردتائید استادطالقانی✅
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی  استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com