‍ درمــان‌عفونٺ‌گوش

✴️⇦•براے درمان عفونت گوش بہ مدت ۳ شب ۲ تا ۳ قطره عسل در گوش بچڪانند. ?✍در این روش بہ احتمال زیاد همان اولین شب گوش خوب میشود ولے براے اطمینان از خروج ڪامل عفونت تا ۳ شب ادامہ دهید . ?✍این روش بہ خصوص براے خانمهاے باردار بسیار عالے است چون در صورت مصرف […]

✴️⇦•براے درمان عفونت گوش بہ مدت ۳ شب ۲ تا ۳ قطره عسل در گوش بچڪانند.

?✍در این روش بہ احتمال زیاد همان اولین شب گوش خوب میشود ولے براے اطمینان از خروج ڪامل عفونت تا ۳ شب ادامہ دهید .

?✍این روش بہ خصوص براے خانمهاے باردار بسیار عالے است چون در صورت مصرف دارو بچہ ناقص میشود و یا باید مادر گوشش را از دست بدهد .