‍ (✅درمان درد_نیشهای_دردناک

‍ (✅درمان درد_نیشهای_دردناک ✍? مقداری عسل و جوش شیرین را به نسبت مساوی مخلوط کنید و روی محل نیش زدگی بگذارید. ┅┅❅❈❅┅┅ ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? https://tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

‍ (✅درمان درد_نیشهای_دردناک

✍? مقداری عسل و جوش شیرین را به نسبت مساوی مخلوط کنید و روی محل نیش زدگی بگذارید.

┅┅❅❈❅┅┅
✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
https://tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com