‍ ?رکوردی دیگر در تعداد بیماران

‍ ?رکوردی دیگر در تعداد بیماران تاریخ:۱۳۹۵/۸/۲۳ شماره:۳۱۴۲۹ ?ایران، چهارمین کشور سرطانی دنیا! لطفا در کنار توسعه مراکز خیریه! واردات دارو و تجهیزات پزشکی گرانقیمت و اضافه کردن تخت بیمارستان ها ، یکی پاسخ دهد چرا ما در بسیاری از بیماری ها رکورد داریم؟! ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی […]

‍ ?رکوردی دیگر در تعداد بیماران

تاریخ:۱۳۹۵/۸/۲۳

شماره:۳۱۴۲۹

?ایران، چهارمین کشور سرطانی دنیا!

لطفا در کنار توسعه مراکز خیریه! واردات دارو و تجهیزات پزشکی گرانقیمت و اضافه کردن تخت بیمارستان ها ، یکی پاسخ دهد چرا ما در بسیاری از بیماری ها رکورد داریم؟!

✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com