هشدار:(جلوگیرى از انزال در لحظه آخر و ممانعت از خروج مَنى )

‍ (جلوگیرى از انزال در لحظه آخر و ممانعت از خروج مَنى ، باعث برگشت منى به مثانه و آسیب به پروستات مى شود و یکى از عوارض آن عدم جهش مَنى مى باشد.?? ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

‍ (جلوگیرى از انزال در لحظه آخر و ممانعت از خروج مَنى ، باعث برگشت منى به مثانه و آسیب به پروستات مى شود
و یکى از عوارض آن عدم جهش مَنى مى باشد.??

✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com