♻️اخطاریه و مطلب مهمی از استادطالقانی در خصوص نسخه های غیراصولی در فضای مجازی

♻️اخطاریه و مطلب مهمی از استادطالقانی در خصوص نسخه های غیراصولی در فضای مجازی ⚡️باسلام خدمت تمامی عزیزان. فضای مجازی عرصه ای برای کسب علم وتجربه است. اما این فضا میتواندموجب گمراهی گردد. دراین فضا شمابانسخه هاومطالب گوناگونی مواجه میشویدکه حسب نیازتان وسوسه میشودآنها را به دوستان به اشتراک بگذاریدیا نسخه فوق را اجرا کنید. […]

♻️اخطاریه و مطلب مهمی از استادطالقانی در خصوص نسخه های غیراصولی در فضای مجازی

⚡️باسلام خدمت تمامی عزیزان.
فضای مجازی عرصه ای برای کسب علم وتجربه است.
اما این فضا میتواندموجب گمراهی گردد.
دراین فضا شمابانسخه هاومطالب گوناگونی مواجه میشویدکه حسب نیازتان وسوسه میشودآنها را به دوستان به اشتراک بگذاریدیا نسخه فوق را اجرا کنید.
اما دقت داشته باشیدبسیاری ازمطالب به ظاهربسیارعلمی یانسخه ها نه تنهامفیدنیستندبلکه گاهی میتوانند بسیارمضرباشند.

?بعنوان مثال یکی ازاین نسخه ها که درفضای مجاز منتشرشده اشاره وبه مشکلات ونواقص وغیراصولی بودن این نسخه اشاره ای کوتاه خواهم داشت.?????

پودر چربی سوزی

تخم کرفس ۳۰گرم
سیاه دانه ۲۰گرم
زیره سیاه. ۱۰گرم
پودرلیموعمانی۳۰گرم
تخم کتان ۳۰گرم
تخم شنبلیله ۲۰گرم
هله باد ۱۰گرم
همه راآسیاب کرده ویک قاشق مرباخوری باماست،دوغ،آاب ولرم هرکدوم راحت ترین درساعتهای۱۰صبح و۷عصربه مدت ۴۰روز استفاده میکنید و۱۰روز به معده تان استراحت میدهید و۴۰روز دوره دوم راشروع میکنید در ضمن درکنارش یه ورزش کوتاهی هم انجام دهید…تو دو دوره ۲۰کیلو کاهش دارید
????????

?درخصوص دستور پودر چربی سوز مذکور حقیربه وسع خودمطالبی را عرض میکنم تا عزبزان بدانند هر نسخه که در فضای مجازی منتشر میگردد قابلیت اجرایی ندارد ومیتواند منجر به عوارض خاص گردد:

۱_درطب اسلامی وسنتی حتی نوشیدن آب نیزبرحسب نوع مزاج است و نمیشودیک غذایا دارو را به عینه برای هرفردی تجویزکرد.

۲_چاقیها انواع مختلف داردکه بطورکلی به چاقیهای دموی وبلغمی دسته بندی میشود.
فرمول فوق برای افراد چاق دموی که بیشتر دارای عضله وگوشت واستخوانبندی قوی هستندنه چربی ورطوبت زیادمیتواندفاجعه آمیزباشدوضربات مهلکی به اعضای رییسه کبد,قلب ومغزواردکند.

بابالابردن حرارت کبدمزاج کبددراین افراد عوض خواهدشدوسوخت وسازدچاراختلال میشود.

قلب دچارحرارت غیرطبیعی گشته وحسب آن ارواح بخاری بدن نیزتحلیل خواهدرفت.

بابالارفتن حرارت دوعضورییسه فوق حرارت مغز نیز افزایش ورطوبت آن کم میشود و دراصطلاح فرد خشک مغز میشود واین خشک مغزی موجب پرخاشگری, ضعف اعصاب,کم خوابی ,بیحوصلگی و… ودر نهایت ایجاد مشکلات خانوادگی و درگیری با نزدیکان میگردد.

?ضمن آنکه در چاقی بلغمی نیزبسته به آنکه مابا چه نوع بلغمی وبادرکدام نقاط بدن مواجه هستیم تجویزات متفاوتی داریم.

۳_نکته دیگرآن است که دراین نسخه بجای کوبیدن آسیاب کردن آمده واگر این نوع آسیاب برقی باشد بسیاری ازخواص این داروها تحلیل خواهدرفت.

۴_دراین نسخه قید شده دارو و پودر فوق را بهمراه دوغ,ماست مصرف نمایندوتجویزاین داروها با ماست ودوغ موجب ازبین بردن قوا وکیفیات این دارو خواهدگشت.

?چه آنکه دوغ وماست بعلت سردی وتری زیادچاق کننده هستنددرنتیجه اثرات دارو را باکاهش شدیدمواجه خواهدنمود.

۵_دراین نسخه ساعات مصرف دارو را برای همه ثابت فرض نموده ومختص به ساعات ۱۰صبح و۷عصرنموده درحالیکه بسته به نوع تغذیه وفواصل و… دارو,قبل,حین یا بعد غذا باید تجویز گردد.

۶_کاهش وزن در هر چهل روز ۱۰ کیلو بهیچ وجه موردتایید نیست و بسیار زیاد بوده و موجب ضعف شدید قوای بدن واعضای رییسه میگردد واگرعوارض آن درجوانی وحال مشخص نگردد در سنین بالاترعوارض آن حتما مشهود خواهد گشت.

????????
⚡️جهت ورود به تنها کانال تخصصی طب ایرانی اسلامی کشور ودریافت تدریس ومطالب اصولی کلیک کنید.??
https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg
?مطلب فوق را منتشر کنید تا در آگاهی بخشی مردم سهیم باشید.