⛔️ #مـمنوعـات نـوشیـدن آب ?

⛔️ #مـمنوعـات نـوشیـدن آب ? @ostadtaleghani ? ? در حین غذا یا بلافاصله بعد از آن؛ مخصوصا در افراد با معده سرد و ضعیف. ?در حالت ناشتا و بویژه آب سرد و در زمان‌های سرد؛ چون در حالت خالی بودن معده، آب به سرعت جذب بدن شده و به اعضای رئیسه (قلب، کبد و مغز) […]

⛔️ #مـمنوعـات نـوشیـدن آب ?

@ostadtaleghani ?
? در حین غذا یا بلافاصله بعد از آن؛ مخصوصا در افراد با معده سرد و ضعیف.

?در حالت ناشتا و بویژه آب سرد و در زمان‌های سرد؛ چون در حالت خالی بودن معده، آب به سرعت جذب بدن شده و به اعضای رئیسه (قلب، کبد و مغز) می‌رسد و آن‌ها را ضعیف می‌کند.

? بعد از حرکات شدید ورزشی، حمام گرم و جماع؛ که در همه این حالات بدن گرم شده و آب به سرعت جذب شده و موجبات ضعف اعضای رئیسه را فراهم می‌آورد. (در این حالات اگر تشنگی خیلی شدید بود و طاقت صبر کردن نبود، اندکی آب مزمزه شود و یا اول چیزی مانند نان خورده شود و بعد از آن آب نوشیده شود تا سرعت جذب آن کاهش یابد. )

?بعد از خوردن میوه‌های آبکی (مانند خربزه، هندوانه، زردآلو و ….)؛ که باعث فساد هضم آن‌ها و بروز بیماری‌های متعددی می‌شود.

? در حین خواب و قبل از خواب و بلافاصله پس از برخاستن از خواب؛ چرا که باعث ضعف مغز می‌شود.

?بعد از مواد شیرین یا چرب و یا شور.

@ostadtaleghani ?