✅راهی برای جمع شدن پوست های شل

✅راهی برای جمع شدن #پوست های شل ?عدس پخته و آرد جو و کمی گلاب را با آبلیمو مخلوط کرده یک روز بزارید بماند سپس خوب مخلوط کرده وروزانه پوست را با آن شستشو دهید ?موردتاییداستادطالقانی @Ostadtaleghani

✅راهی برای جمع شدن #پوست های شل

?عدس پخته و آرد جو و کمی گلاب را با آبلیمو مخلوط کرده یک روز بزارید بماند
سپس خوب مخلوط کرده وروزانه پوست را با آن شستشو دهید
?موردتاییداستادطالقانی
@Ostadtaleghani