✅رایج شدن کرسی در چین به تقلید از ایرانیان

✅رایج شدن کرسی در چین به تقلید از ایرانیان چینی ها به این نتیجه رسیدن که استفاده از کرسی صرفه جویی در مصرف انرژی است. ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? https://tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

✅رایج شدن کرسی در چین به تقلید از ایرانیان

چینی ها به این نتیجه رسیدن که استفاده از کرسی صرفه جویی در مصرف انرژی است.

✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
https://tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com