✍️ اشتباه پزشکی یا مرگ طبیعی از : استاد سیدمحمدموسوی

✍️ اشتباه پزشکی یا مرگ طبیعی ?از : استاد سیدمحمد_موسوی ?مرگ نابهنگام هنرمند محبوب عارف_لرستانی عزیز لرزه ای دیگر بر جامعه بیمار و طب زده ایران وارد کرد ⚡️این حادثه جامعه پزشکی و سیاست های آن را به شدت زیر سؤال می برد؛ بحث اشتباه پزشکی به تنهایی مطرح نیست بلکه اساساً جامعه متکبر پزشکی […]

✍️ اشتباه پزشکی یا مرگ طبیعی
?از : استاد سیدمحمد_موسوی

?مرگ نابهنگام هنرمند محبوب
عارف_لرستانی عزیز لرزه ای دیگر بر جامعه بیمار و طب زده ایران وارد کرد

⚡️این حادثه جامعه پزشکی و سیاست های آن را به شدت زیر سؤال می برد؛ بحث اشتباه پزشکی به تنهایی مطرح نیست بلکه اساساً جامعه متکبر پزشکی نسبت به مسائل بهداشت و درمان درک درستی ندارد و سهل انگار است

?قریب به هزار سال پیش ابن سینا می گوید ممکن است علت #سکسکه ورم در مغز یا پرده های آن باشد یا عصبی که از مغز به معده می آید ورم کرده باشد که در این صورت منجر به ایست قلبی می گردد. به نقل از ابن سینا در کتاب مرگ زودرس هشدار داده شده که اگر کسی بدون هیچ دلیل واضحی دچار سکسکه ممتد و شدید گردد و علاج نشود، شب را به صبح نخواهد رساند و قبل از طلوع آفتاب بدرود حیات خواهد گفت

⁉️آیا پزشکی #غربزده کنونی این عبارات را درک می کند؟

?چشم ها را باز کنید و گوش ها را تیز و افکارتان را متمرکز نمایید❗️ اگر درک نمی کنند منتظر فجایع بعدی باشید