مصرف روزانه بادام

✅ سبب تندرستی بیشتر بدن می‌شود ✅از گرسنگی شدید جلوگیری می‌کند ✅تاثیر مثبتی بر قلب می‌گذارد و ✅از بروز بیماری دیابت نوع دوم و آلزایمر جلوگیری می‌کند. @Ostadtaleghani ?

✅ سبب تندرستی بیشتر بدن می‌شود
✅از گرسنگی شدید جلوگیری می‌کند
✅تاثیر مثبتی بر قلب می‌گذارد و
✅از بروز بیماری دیابت نوع دوم و آلزایمر جلوگیری می‌کند.
@Ostadtaleghani ?