? درمـان عـفـونت بـانـوان ?:

? درمـان #عـفـونت_بـانـوان ?: @ostadtaleghani ? ? اگر عفونت همراه با #خـارش باشد:? درمانش نشستن در وانی از سرکه است. به این ترتیب که یک لیوان سرکه طبیعی در سه لیتر آب جوشیده ولرم را آماده کرده روزی نیم ساعت ۷ الی ۱۴ مرحله در آن بنشینید. ? اگر عفونت #بدون_خـارش باشد 😕 تزریق واژینال […]

? درمـان #عـفـونت_بـانـوان ?:

@ostadtaleghani ?

? اگر عفونت همراه با #خـارش باشد:?

درمانش نشستن در وانی از سرکه است. به این ترتیب که یک لیوان سرکه طبیعی در سه لیتر آب جوشیده ولرم را آماده کرده روزی نیم ساعت ۷ الی ۱۴ مرحله در آن بنشینید.

? اگر عفونت #بدون_خـارش باشد 😕
تزریق واژینال عسل ۷ الی ۱۴ مرحله شبی یکبار

? توجه : دخترانی که ازدواج نکرده اند از ترکیب یک لیوان آب جوشیده ولرم به همراه ۴ قاشق غذاخوری عسل استفاده کنند.
@ostadtaleghani ✅