?بهداشت روانی همسران

.✨????????? ?????? ??? ?بهداشت روانی همسران: تاریخ:۱۳۹۵/۵/۲۵ شماره:۳۱۲۹۹ ❇️در زندگی مشترک چیزهایی مهم تر از عشق و علاقه هم هست : مثل مدارا با یکدیگر ، مهربانی ، تفاهم ، احترام ، و…… .و صد البته از همه مهم تر ، چیزی که لازمه زندگی زناشویی است ،:بخشندگی ? ⬅️اگر ازتان بر می آید ، […]

.✨?????????
??????
???
?بهداشت روانی همسران:

تاریخ:۱۳۹۵/۵/۲۵

شماره:۳۱۲۹۹

❇️در زندگی مشترک
چیزهایی مهم تر از عشق و
علاقه هم هست :
مثل
مدارا با یکدیگر ،
مهربانی ،
تفاهم ،
احترام ،
و……
.و صد البته از همه مهم تر ،
چیزی که لازمه زندگی زناشویی است ،:بخشندگی ?

⬅️اگر ازتان بر می آید ،
که باید بر بیاید ،
وقتی شوهر تان اشتباهی
کرد ،
که ممکن است بکند ،
باید هر جور شده ، ببخشیدش
ببخشیدش…?

منبع:زندگی آرام

?کانال رسمی استادطالقان

?
???
??????
✨?????????