?کلوچه ی خرما سنجد

?کلوچه ی خرما سنجد تاریخ:۹۵/۷/۲۲ شماره:۳۱۳۹۱ ?مزاج :گرم وتر خواص: ???????? افزایش حافظه،رفع خستگی،ضدپوکی استخوان،و……نشاط آور ومقوی ? ❇️موادلازم: ?????????? خرما،آردسبوسدار،پودرسنجد،کنجد سیاه یاسفید،گردو یابادام زمینی نیم کوب،روغن زیتون یا ارده. ?طرزتهیه خرمارا درروغن ارده یا زیتون با حرارت بسیارملایم، کمی تفت داده،وآردسبوسدار را اضافه می کنیم. حرارت راخاموش کرده،خرمای آردی را لوله کرده وبه شکلهای […]

?کلوچه ی خرما سنجد
تاریخ:۹۵/۷/۲۲
شماره:۳۱۳۹۱

?مزاج :گرم وتر

خواص:
????????

افزایش حافظه،رفع خستگی،ضدپوکی استخوان،و……نشاط آور ومقوی
?
❇️موادلازم:
??????????

خرما،آردسبوسدار،پودرسنجد،کنجد سیاه یاسفید،گردو یابادام زمینی نیم کوب،روغن زیتون یا ارده.

?طرزتهیه

خرمارا درروغن ارده یا زیتون با حرارت بسیارملایم، کمی تفت داده،وآردسبوسدار را اضافه می کنیم.

حرارت راخاموش کرده،خرمای آردی را لوله کرده وبه شکلهای مختلف درمی آوریم.

وسط خرماآردی ،پودرسنجد،گردو یابادام زمینی نیم کوب می ریزیم .

به دلخواه بر روی آن ،کنجد سیاه یاسفید می ریزیم ویادرظرفی پراز پودرنارگیل می غلطانیم.

✨کلوچه خرماسنجد راباشیربادام میل نمایید.

?این کلوچه بسیارمقوی وبرای میان وعده ی صبح مناسب است.
✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com