?مصرف ‌عسـل در دیابٺـے ها

‍ ?✍در مورد #عسـل براے بیماران #دیابتی هم عرض ڪنم دو علـت اسٺ ڪه منجر مـیشود عسـل در همه افراد دیابتۍ درڪنترل ۅدرمـان #دیابت ڪمڪ نڪند: ۱⃣جنــس ۅمرغوبیـت عسـل ۲⃣مـزاج ۅخلـط درگیر در دیـابـت ٺۅجــہ❗️ ?✍در دیـابت نو؏ سـرد عمومـا عسـل پاسـخ مثبت میدهد امادر⇦دیابت گرم⇨ عموما عسل به تنهایی موجب افزایش دیابت وقند میشود. […]

?✍در مورد #عسـل براے بیماران #دیابتی هم عرض ڪنم دو علـت اسٺ ڪه منجر مـیشود عسـل در همه افراد دیابتۍ درڪنترل ۅدرمـان #دیابت ڪمڪ نڪند:
۱⃣جنــس ۅمرغوبیـت عسـل

۲⃣مـزاج ۅخلـط درگیر در دیـابـت

ٺۅجــہ❗️
?✍در دیـابت نو؏ سـرد عمومـا عسـل پاسـخ مثبت میدهد امادر⇦دیابت گرم⇨ عموما عسل به تنهایی موجب افزایش دیابت وقند میشود.
✔️در افراد دارای دیابت گرم میشود از عسل بصورت °سرکنگبین° استفاده کرد

?منبع:بیانـات #استـاد_طالقانی در جلسه ۶۵ تدریس مقدماتی?