?خطاب به صاحبان شرکت های روغن نباتی?

?خطاب به صاحبان شرکت های روغن نباتی? تاریخ:۹۵/۴/۹ شماره:۳۱۷۷ ⏲تا فرصت هست، در سیاست های تولیدی خود تجدید نظر کنید.⏲ ?????? ?تکنولوژی تجاری سازی محصولات دستکاری شده ژنتیک در جهان سابقه ۲۰ ساله دارد، از سال گذاشته با لیبل زنی شرکت های بزرگ روغن نباتی در ایران، از دستکاری ژنتیک بودن این محصولات پرده برداشته […]

?خطاب به صاحبان شرکت های روغن نباتی?
تاریخ:۹۵/۴/۹
شماره:۳۱۷۷

⏲تا فرصت هست، در سیاست های تولیدی خود تجدید نظر کنید.⏲
??????
?تکنولوژی تجاری سازی محصولات دستکاری شده ژنتیک در جهان سابقه ۲۰ ساله دارد، از سال گذاشته با لیبل زنی شرکت های بزرگ روغن نباتی در ایران، از دستکاری ژنتیک بودن این محصولات پرده برداشته شد،
?⁉️?⁉️?⁉️
? اینکه دقیقا از چه سالی روغن های مصرفی ایرانیان دستکاری ژنتیک شده، مشخص نیست اما می توان با اطمینان ادعا کرد که یکی از اهداف اصلی این اطلاع رسانی و درج لیبل، توهم عادی سازی تجارت این محصولات پر ریسک در کشور بوده است، به این معنا که طرفداران پرقدرت تجاری سازی این محصولات با ادعای اینکه سالهاست در کشور از این تکنولوژی استفاده می شود، در صدد بی خطر نشان دادن محصولات تراریخته بر آمدند، هدفی که نه تنها به آن نخواهند رسید، بلکه باعث شدند که ناخواسته، پس از اطلاع، مردم از این محصولات پر خطر روی برگردانند،
⁉️?⁉️?⁉️?

? شکی نیست که با موج مردمی به راه افتاده، به زودی شاهد کاهش روز افزون فروش روغن های تولیدی این شرکت های بزرگ خواهیم بود، اگر چه از این موضوع متاسف نیستیم، چرا که این روغن ها، علاوه بر خطرات زیستی و بهداشتی، شرکت های تولیدی به ظاهر وطنی آنها، متعلق به سرمایه داران عربستانی می باشد، اما قطعا از تعدیل نیروهایی که در این شرکت ها اتفاق خواهد افتاد نگرانیم،
?⁉️?⁉️?⁉️

?بنابراین به مدیران این شرکت ها توصیه می کنیم تا دیر نشده، در خط و مشئ تولیدات خود صرف نظر کنند، چرا که به هر حال مردم به روغن نیازمندند و اگر شما به سیاست های تولیدی غلط خود ادامه دهید، به زودی شرکت های هر چند کوچک تازه نفسی برای تولید روغن های سالم اعم از کنجد، زیتون و شحم گاوی ایجاد خواهد شد که نتیجه این اقدام مثبت، کاهش سکته و گرفتگی قلب و عروق و ایجاد فرصت های جدید برای اشتغال در حوزه روغن خوراکی خواهد بود.
?⁉️?⁉️?⁉️

مدیران کانال تخصصی آنتی بیوتروریسم، مدافعان و مروجان روغن های مصرفی سالم و بومی در جامعه✌️ منبع:آنتی بیوتروریسم✅

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com