?در تهران شرکت های خصوصی خون فقرا را می خرند?

?در تهران شرکت های خصوصی خون فقرا را می خرند? تاریخ:.۹۵/۴/۸ شماره:۳۱۷۶ ?مراکز این شرکت‌ها بیشتر در مناطق محروم شهر مستقرند و برخی افراد برای دریافت مبلغ  ۲۰ هزار تومان، ماهی چند بار به این مراکز می روند.حالا چند وقتی است، شائبه استفاده از ست‌های بی‌کیفیت چینی برای تصفیه پلاسمای خون از طریق یکی از […]

?در تهران شرکت های خصوصی خون فقرا را می خرند?
تاریخ:.۹۵/۴/۸
شماره:۳۱۷۶

?مراکز این شرکت‌ها بیشتر در مناطق محروم شهر مستقرند و برخی افراد برای دریافت مبلغ  ۲۰ هزار تومان، ماهی چند بار به این مراکز می روند.حالا چند وقتی است، شائبه استفاده از ست‌های بی‌کیفیت چینی برای تصفیه پلاسمای خون از طریق یکی از همین شرکت‌ها نگرانی‌هایی را به وجود آورده است؛ چرا که این ست‌ها علاوه بر پلاسمای خون، گلبول‌های قرمز خون را نیز از بدن فرد می‌گیرند و در مدت کوتاهی باعث فقر آهن و کمبود شدید خون در فرد اهدا‌کننده می‌شود.»
پلاسمای خون های جمع آوری شده به آلمان منتقل می شود و در یک فرآوری پیچیده، به داروهایی تبدیل می شود و با قیمتی‌هایی نه چندان ارزان در اختیار بیمارانی قرار گیرد که ادامه حیات‌شان به مصرف آنها بسته است.

منبع:کانال تخصصی آنتی بیوتروریسم✅
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی  استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com