?تذکر.??? در فایل صوتی جلسه اول☝️☝️☝️

?تذکر.??? در فایل صوتی جلسه اول☝️☝️☝️ استاد طالقانی، اعلام داشتند یک اشتباه لفظی در دقیقه ۸/۳۰ به بعد کلیپ صوتی ایشان بوده است. در آن قسمت استاد حسب اشتباه لفظی اعلام داشتند که رطوبت میل بسمت بالا دارد و موجب افزایش قد میباشد. لذا این قسمت توسط ایشان اصلاح میگردد و اصلاح فرمودند?? صفرا میل […]

?تذکر.???
در فایل صوتی جلسه اول☝️☝️☝️
استاد طالقانی، اعلام داشتند یک اشتباه لفظی در دقیقه ۸/۳۰ به بعد کلیپ صوتی ایشان بوده است.

در آن قسمت استاد حسب اشتباه لفظی اعلام داشتند که رطوبت میل بسمت بالا دارد و موجب افزایش قد میباشد.

لذا این قسمت توسط ایشان اصلاح میگردد و اصلاح فرمودند??
صفرا میل بسمت بالا دارد و موجب افزایش قد وارتفاع است ورطوبت میل به عرض و طرفین دارد و…

?همانطور که کم تحرکی سبب آسیب سلامت میشود ،

?فعالیت های بیش از حد و توان نیز به سلامتی آسیب خواهد رساند.

♻️تمرینات ورزشی پرفشار و ورزش بیش از حد موجب افزایش سطح هورمون کورتیزول شده و در بلند مدت باعث اختلالات چرخه قاعدگی زنان و باروری خواهد شد .

?منبع: دکتر مهدی فهیمی