?اخطار دکتر روازاده در خصوص پنبه تراریخته?

?اخطار دکتر روازاده در خصوص پنبه تراریخته????? ?اسناد نشان می‌دهد کشت پنبه تراریخته در ایران و پاکستان حاصل برنامه مشترکی است که توسط همکاران و دانش‌آموختگان «بنیاد راکفلر» در این دو کشور پیگیری می‌شود. این جریان نفوذ زیادی بر دولت پیدا کرده‌ است؛ بخش مهمی از پشت‌پرده این جریان منتشر می‌شود. ?ادامه مطلب: ✅ yon.ir/0Z61 […]

?اخطار دکتر روازاده در خصوص پنبه تراریخته?????

?اسناد نشان می‌دهد کشت پنبه تراریخته در ایران و پاکستان حاصل برنامه مشترکی است که توسط همکاران و دانش‌آموختگان «بنیاد راکفلر» در این دو کشور پیگیری می‌شود. این جریان نفوذ زیادی بر دولت پیدا کرده‌ است؛ بخش مهمی از پشت‌پرده این جریان منتشر می‌شود.

?ادامه مطلب:
✅ yon.ir/0Z61

?برگرفته از:سایت رسمی دکتر روازاده