?پیامی از استاد، حکیم سیدمحمد موسوی????

✍️چه کسانی متولی سلامت کشور هستند؟؟!!!! ?متخصص پوست طب غربزده در پاسخ به سؤال یکی از بینندگان که پرسید آیا می توان گلاب به صورت مالید گفت: گلاب از محصولات عطاری است و از نظر ما غیر بهداشتی است. ما هر چیز که در داروخانه بفروش برسد قبول داریم نه در عطاری! حتی گلاب! ?تفکرات […]

✍️چه کسانی متولی سلامت کشور هستند؟؟!!!!

?متخصص پوست طب غربزده در پاسخ به سؤال یکی از بینندگان که پرسید آیا می توان گلاب به صورت مالید گفت:
گلاب از محصولات عطاری است و از نظر ما غیر بهداشتی است. ما هر چیز که در داروخانه بفروش برسد قبول داریم نه در عطاری! حتی گلاب!

?تفکرات مسئولین حوزه سلامت در مورد طب سنتی و عطاری ها گاه بطور غیر رسمی و ناشیانه افشا می شود. دوستان طب سنتی بنگرید چه متفکرانی مدعی ساماندهی طب سنتی هستند!؟