بهداشت روانی همسران

.✨????????? ?????? ??? ?بهداشت روانی همسران: تاریخ:۹۵/۴/۳۱ شماره:۳۱۲۳۲ ? محبت در خانواده ❇️نمی دانم تاکنون به این مساله توجه کرده اید یا نه؛ اما خوب است بدانید که محبت کردن مثل تمام مهارت های دیگر زندگی، قابل آموزش و تعلیم است. ? ?ابراز محبت یک هنر است که همه آن را بلد نیستند. ☝️ ?ظهور […]

.✨?????????
??????
???
?بهداشت روانی همسران:
تاریخ:۹۵/۴/۳۱
شماره:۳۱۲۳۲

? محبت در خانواده

❇️نمی دانم تاکنون به این مساله توجه کرده اید یا نه؛ اما خوب است بدانید که محبت کردن مثل تمام مهارت های دیگر زندگی، قابل آموزش و تعلیم است. ?
?ابراز محبت یک هنر است که همه آن را بلد نیستند. ☝️
?ظهور دادن محبت یک خصوصیت همگانی در میان انسان ها نیست تا همه افراد به خاطر تحصیلات یا زن و مرد بودن بلد باشند و بتوانند به راحتی اجرایش کنند. ?
⬅️من مردهایی را دیده ام که از برخی زن ها عاطفی تر هستند و در ابراز محبت و عاطفه، گوی سبقت را از بانوان می ربایند.☺️

 

منبع:کانال زندگی آرام
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی  استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com
?
???
??????
✨?????????