?درمان سرطان با گرسنگی سلولی

?#درمان_سرطان با گرسنگی سلولی ➣ @Ostadtaleghani ? ☑️دکتر حسن اکبری : محققان به روش جدیدی برای از بین بردن سلولهای سرطانی از طریق گرسنگی سلولی دست یافته اند . این درحالی است که در روایات ما فواید بیشماری برای گرسنگی و روزه شمرده شده است . گرسنگی سلولهای سالم را تقویت میکند و چون سلولهای […]

?#درمان_سرطان با گرسنگی سلولی

➣ @Ostadtaleghani ?
☑️دکتر حسن اکبری : محققان به روش جدیدی برای از بین بردن سلولهای سرطانی از طریق گرسنگی سلولی دست یافته اند . این درحالی است که در روایات ما فواید بیشماری برای گرسنگی و روزه شمرده شده است . گرسنگی سلولهای سالم را تقویت میکند و چون سلولهای سرطانی ساختار شکننده ای دارند ، نمی توانند مثل سلولهای سالم در مقابل کمبود انرژی مقاومت نمایند . رسول خدا میفرمایند : مادر همه دارو ها ، کم خوری است یا از امام علی علیه السلام نقل شده است که گرسنگی کشیدن سودمندترین داروهاست

????????
?مجله طب اسلامی

➣ @Ostadtaleghani ?