? اولین تپش‌های قلب در جنین انسان

? اولین تپش‌های قلب در جنین انسان ?قلب در هفته سوم جنینی تشکیل و سپس شروع به تپیدن تا آخر عمر بدون لحظه‌ای توقف می‌کند!/منبع:جام (نشردهید ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

? اولین تپش‌های قلب در جنین انسان

?قلب در هفته سوم جنینی تشکیل و سپس شروع به تپیدن تا آخر عمر بدون لحظه‌ای توقف می‌کند!/منبع:جام (نشردهید
✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com