? مصرف روزی۴۵میلیون کیسه پلاستیکی

? مصرف روزی۴۵میلیون کیسه پلاستیکی توسط خانواده‌های ایرانی کیسه‌های پلاستیکی وظروف یکبار مصرف حدود ۴۰۰تا۵۰۰ سال درطبیعت ماندگاری دارندوبه راحتی تجزیه نمی‌شوند مورد تائید استادطالقانی✅ @Ostadtaleghani

? مصرف روزی۴۵میلیون کیسه پلاستیکی توسط خانواده‌های ایرانی

کیسه‌های پلاستیکی وظروف یکبار مصرف حدود ۴۰۰تا۵۰۰ سال درطبیعت ماندگاری دارندوبه راحتی تجزیه نمی‌شوند
مورد تائید استادطالقانی✅
@Ostadtaleghani