? معنی کد های روی میوه های وارداتی

? معنی کد های روی میوه های وارداتی تاریخ:۱۳۹۵/۸/۲۳ شماره:۳۱۴۳۱ کد های ۴ رقمی که روی برچسب میوه های وارداتی وجود دارد نشان دهنده نوع تولید آن میوه و کیفیت آن است. مثلا در شکل بالا کد چهار رقمی ۴۰۱۱# روی موز یعنی این میوه بروش متداول تولید شده و نه ارگانیک است و نه […]

? معنی کد های روی میوه های وارداتی

تاریخ:۱۳۹۵/۸/۲۳

شماره:۳۱۴۳۱

کد های ۴ رقمی که روی برچسب میوه های وارداتی وجود دارد نشان دهنده نوع تولید آن میوه و کیفیت آن است.
مثلا در شکل بالا کد چهار رقمی ۴۰۱۱# روی موز یعنی این میوه بروش متداول تولید شده و نه ارگانیک است و نه تراریخته.
اگر شماره اول یک کد چهار رقمی ۴ باشد یعنی آن میوه بروش متداول تولید شده است.

اگر کد ۵ رقمی باشد و با عدد ۹ شروع شود یعنی ارگانیک است مثلا ۹۴۰۱۱#

اگر کد ۵ رقمی باشد و با عدد ۸ شروع شود یعنی تراریخته یا دستکاری شده ژنتیکی است

‍ ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com