?تذکر مهم در خصوص پیچ رسمی اینستاگرام استاد طالقانی.?

  ♻️احتراما بدینوسیله به اطلاع میرساند بعلت اشتباه تایپی وآدرسی دهی اشتباه افراد نتوانسته اند وارد پیج اینستاگرام استاد شوند. ?لذا جهت عضویت در پیج استاد طالقانی و فالو نمودن این آدرس را در اینستاگرام سرچ نمائید وبعد از یافتن در آن عضو وفالو نمائید.?? Ostad_taleghani

 

♻️احتراما بدینوسیله به اطلاع میرساند بعلت اشتباه تایپی وآدرسی دهی اشتباه افراد نتوانسته اند وارد پیج اینستاگرام استاد شوند.

?لذا جهت عضویت در پیج استاد طالقانی و فالو نمودن این آدرس را در اینستاگرام سرچ نمائید وبعد از یافتن در آن عضو وفالو نمائید.??

Ostad_taleghani