?«پند نامه پزشکی علی بن عباس اهوازی»?

?«پند نامه پزشکی علی بن عباس اهوازی»? ♻️از بزرگان طب کهن ایرانی اسلامی ?قسمت اول???? ⚡️لازم الاجرا برای تمامی درمانگران ?بنام خداوند بخشنده مهربان? ?”هرکه بخواهد پزشک دانشمندی گردد باید به پندهای بقراط حکیم که در زمان خود برای پزشکان گفته پیروی نماید. ?نخستین موعظت آن است که ستایش پروردگار و فرمانبرداری خداوند عزو جل […]

?«پند نامه پزشکی علی بن عباس اهوازی»?
♻️از بزرگان طب کهن ایرانی اسلامی

?قسمت اول????

⚡️لازم الاجرا برای تمامی درمانگران

?بنام خداوند بخشنده مهربان?

?”هرکه بخواهد پزشک دانشمندی گردد باید به پندهای بقراط حکیم که در زمان خود برای پزشکان گفته پیروی نماید.

?نخستین موعظت آن است که ستایش پروردگار و فرمانبرداری خداوند عزو جل را به جای آرند و پس از آن استادان خود را بزرگ دارند و در خدمت و سپاسگزاری و گرامی داشتن آنان همت گمارند.

? همچنانکه در حق پدر ومادر خود احترام و نیکی می کنیدو آنان را در دارایی خود شریک می دانید باید در حق استادان نیز چنان کنید.

?فرزندان استادان را نسبت به خود برادر بدانید وهرکه بخواهد طب بیاموزد و استحقاق آن راداشته باشد بدون اجر و مزد و شرط و امید تلافی به آنها یاد دهید وآنان را به منزله فرزندان خود و معلمینتان بشمارید و مانع شوبد که مردمان پست این علم شریف را فرا گیرند.

?پزشک باید در درمان بیماران و حسن تدبیر و معالجه آنان چه با غذا و چه با دارو بکوشد ومنظورش از درمان استفاده و پول پرستی نباشد و بیشتر اجر و ثواب را در مد نظر داشته و هیچ گاه داروی خطرناک به بیمار ندهد و توصیه آن را نیز به بیمار ننماید و مریض را به چنین داروها نه دلالت کند و نه از آن سخنی راند.
?از تجویز داروهای سقط کننده جنین پرهیز نماید و آنها را به احدی معرفی نکند.

?حسب اهمیت این پند نامه مابقی پندنامه به نوبت در روزهای آتی تقدیم میگردد.

✳️عضویت در تنها کانال تخصصی طب ایرانی اسلامی کشور???
https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg

?زکات علم نشر آن است.منتشرکنید.