?ما دوئل علمی را می پذیریم?

. ?ما دوئل علمی را می پذیریم? تاریخ:۱۳۹۵/۷/۲۵ شماره:۳۱۳۹۹ پس از رسانه ای کردن این خبر? «مرجع ملی ایمنی زیستی (بهزاد قره‌یاضی ) مطرح کرد: ۵۰میلیون تومان جایزه برای یابنده یک عارضه از مصرف محصولات تراریخته» در پاسخ، هر چند مبلغ ۵۰ میلیون تومان برای دکتر قره یاضی که کل بودجه تحقیقات کشور به دست […]

.

?ما دوئل علمی را می پذیریم?

تاریخ:۱۳۹۵/۷/۲۵

شماره:۳۱۳۹۹
پس از رسانه ای کردن این خبر?

«مرجع ملی ایمنی زیستی (بهزاد قره‌یاضی ) مطرح کرد:

۵۰میلیون تومان جایزه برای یابنده یک عارضه از مصرف محصولات تراریخته»

در پاسخ، هر چند مبلغ ۵۰ میلیون تومان برای دکتر قره یاضی که کل بودجه تحقیقات کشور به دست ایشان است پول خرد به حساب می آید ولی، برخی دانشمندان و اساتید عضو کانال آنتی بیوتروریسم اعلام آمادگی نمودند تا اسناد مرتبط با آثار طولانی مدت برنج تراریخته ایرانی را بر روی سلامت دام، موش و همچنین آثار زیست محیطی آن را با حکمیت وزیر محترم بهداشت، وزیر کشاورزی و رییس سازمان محیط زیست منتشر نمایند، مشروط به اینکه در صورت تایید اسناد مذکور، آقای بهزاد قره یاضی از کلیه مسئولیت های دولتی خود استعفاء دهند! در مقابل در صورت عدم اثبات آثار منفی نیز هر نوع جزاء و جریمه نقدی را می پذیرند!

لذا منتظر پاسخ ایشان خواهیم ماند!

کانال تخصصی آنتی بیوتروریسم
✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com