?مبادا بخاطر این خبر فکر بد کنید ها?

  احتمالا متخصصین شرکت منفور مونسانتو آمدند ایران زکات علمشون را پرداخت کنند اونا که نیازی ندارند! یا اصلا شاید هم مدیران جهاد استان گلستان زکات علمشان را به آنها پرداخت کردند!? ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی  استادطالقانی?? www.ehyayetebeslami.com

 

احتمالا متخصصین شرکت منفور مونسانتو آمدند ایران زکات علمشون را پرداخت کنند اونا که نیازی ندارند! یا اصلا شاید هم مدیران جهاد استان گلستان زکات علمشان را به آنها پرداخت کردند!?
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی  استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com