?? اصرار «دانش‌آموخته راکفلر» بر سرطان‌زایی محصولات ارگانیک !

?? اصرار «دانش‌آموخته راکفلر» بر سرطان‌زایی محصولات ارگانیک ! ?بهزاد قره‌یاضی ــ دانش‌آموخته راکفلر و مسئول بودجه پژوهشی کل کشور در دولت یازدهم ــ در اظهارنظری جالب، بر سرطانزا بودن محصولات سالم و ارگانیک تأکید دارد و محصولات تراریخته را سالم می‌داند. ?این اظهارنظر در حالی است که قره‌یاضی در دانشگاه لوس‌بانوس – متعلق به […]

?? اصرار «دانش‌آموخته راکفلر» بر سرطان‌زایی محصولات ارگانیک !

?بهزاد قره‌یاضی ــ دانش‌آموخته راکفلر و مسئول بودجه پژوهشی کل کشور در دولت یازدهم ــ در اظهارنظری جالب، بر سرطانزا بودن محصولات سالم و ارگانیک تأکید دارد و محصولات تراریخته را سالم می‌داند.
?این اظهارنظر در حالی است که قره‌یاضی در دانشگاه لوس‌بانوس – متعلق به راکفلر – درخصوص دستکاری ژنتیک آموزش دیده و هم‌اکنون در مناصب گوناگونی در دولت و نیز در شرکتهای متعدد تجاری، مشغول به فعالیت است.

http://yon.ir/WVeXR

?وی اخیراً در فضای مجازی این ایده را به‌صورت گسترده دنبال می‌کند که محصولات #تراریخته را سالم، و محصولات ارگانیک را سرطانزا معرفی کند!

?گفتنی است در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس، و پس از تکرار این ادعاها در صحن توسط قره‌یاضی، محمد دهقان، نماینده حقوقدان مجلس از فعالیتهای تجاری و کمپانیهای وی پرده برداشت و با اشاره به این دانش‌آموخته راکفلر گفت: من تعجب کردم نماینده دولت که در چندین شرکت خصوصی هم فعالیت می‌کند می‌گوید نه هیچی نیست؛ چرا هیچی نیست؟ بیا اسنادش را ببینیم. تراریخته را ۳۸ کشور ممنوع و ۶۷ کشور برچسب‌گذاری کرده‌اند.
http://tn.ai/1380730
? @TasnimNews

?عکس زیر قره‌یاضی را در کنار کنت کوئین – عضو شورای امنیت ملی امریکا و مقام ارشد راکفلر – نشان می‌دهد