تدریس زیستگاه و مسکن  از دیدگاه طب اسلام جلسه سوم

تدریس:  زیستگاه و مسکن  از دیدگاه طب اسلام

مدرس:  مجمع مدرسین پرتو سبز هستی

جلسه :سوم

دراحادیث و روایات حتی به ارتفاع ساختمان و دیوار اتاق ها هم اشاره شده تا جایی که منازلی با ارتفاع زیاد را به صلاح نداشته اند

البته مبحث یک مبحث اجتهادی است که باید پیرامون آن بحث و برای دقیق صورت پذیرد که که این علی معصوم از منازل و نفع بعلت عدم وجود ابرازآن و پیشرفت صنعت ساختمان سازی برای عموم ومردم جهت ساختمان منازل مرتفع و چند طبقه بوده است چه انکه شاید علم ساخت سازه و ساختمانهایونفع در آن زمان برای خواص وجود داشت اما برای عموم مردم چنین امکانی مهیا نبوده است امروز در زمان رایج نبوده است

این نهی بعلت مبحث ایمن سازی وساختمان برای عموم مردم می باشد یا خیرو این نهی معصوم به ساخت سازه های مرتفع به مباحث تکوینی یا اخلاقی بر می گرددمانند آن که برخی ساختمان ها مرتفع با ساختن سازه های مرتفع وزندگی در آن موجب مسدود شدن مسیرباد. هواخوری بالاخص در نواحی گرم که باد و هوا مهم است مسدود غوان تابش خورشید بعلت ارتفاع ساختمان و… می شوند

و نوعی رااز لحاظ عقلانی از همسایه خود سلب مینماید شاید طرح این مباحث برای اجتماعی که برخی از آن مسائل به طرف اجتماع تبدیل شده است قابل پذیرشی نباشد و افزایش جمعیت وامکان آن نیز از دغدغه مسولین جهت رفع مشکلات مسکن می باشد اما نباید مطالب مذکور نیز نادیده گرفت
در چندین روایت تاکید بر نصب ایه الکرسی بر دیوار منازل مرتفع وارد گردید. هر کس ارتفاع خانهاش بیش از هشت ذراع باشد، بر « در روایات مىخوانیم که: ».سر هشت ذراع، آیه الکرسى بنویسد در روایتى مىخوانیم که ابوخدیجه مىگوید: در منزل امام صادق علیه السلام دیدم که بر دور حجره و در سمت قبله نمازخانه آن حضرت، آیه الکرسى نوشته شده بود. بررسی مصالح ساختمانی جهت ساخت یک مسکن و محل زندگی باید مزاج افراد و مزاج محیط و منطقه دقیقاً بررسی گردد.

به عنوان مثال:مزاج و طبیعت در شمال سرد و تر است و باید جهت ساخت منزل از مصالح چویی بیشتر استفاده شود.استفاده سیمان و گچ در شمال موجب پیدایش و تشدید بیماریهای سرد و تر به علت سردی مزاج سیمان و سردی و تری مزاج گچ در شمال کشور گردیده و بیماری هائی مانند روماتیسم، بیحالی و… رو به تزاید است و زیاد میشود.

بالاخص گچ که جاذب و منتقل کننده رطوبت و حتی بوی آن نیز در دراز مدت موجب سردی مغز وسستی می گردد.در این شرایط که ساخت منازل چوبی مقدور نمیباشد پیشنهاد میگردد درون منزل و دیوارها با چوبهای نازک به جای گچ به دیوار مانند کاشی و سرامیک به دیوار چسبیده شود که هم عایق خوبی برای سردی و رطوبت ذاتی سیمان و گچ است و هم به عنوان یک طرح زینتی، زیبائی و جلوه خاصی به دیوار میدهد.
در این حالت شما مختارید با طرحها و رنگهای با نشاط جلوهای زیبا به منزل خود دهید.اما در مناطق گرم و خشک استفاده از مصالح سیمان، گچ، سنگ و کاهگل مناسب و موجب تعدیل حرارت و خشکی میگردند و شرایط دلپذیری به وجود میآورند.

اگر بخواهیم مسکن و خانههای امروزی را به صورت طبی بررسی کنیم به یک فاجعه میرسیم بلوکهای مصرفی در ساختمانها سرد هستند، آهن که ستون اسکلت اصلی بنا بر آن پایدار است دارای طبع سرد است و دربهای آهنی و پنجرههای آلومینیومی نیز دارای مزاج سرد هستند، همچنین است سردی گچ، سیمان و بلوکهای مورد استفاده در درون ساختمانها.

در این میان آجرها به علت پختن و حرارت دیدن و نوع خاک سردی زیادی ندارند و برای ایجاد بنا مناسب میباشند.سرامیکها نیز بسته به جنس مواد به کار رفته در بحث مزاجها دستهبندی میشوند و سنگهای تزئیناتی نیز عمدتاً سرد میباشد.استفاده از عایق پارکت هائی که از جنس چوب میباشد و بر دیوار و کف نصب میشوند میتواند تا حد زیادی از این مضرات جلوگیری نماید.با توجه به آنکه عمده مصالح ساختمانی امروزه سرد میباشد اهمیت بهرهوری از نور آفتاب بعنوان نوعی مصلح در ساختمانها جایگاه ویژهای پیدا میکند.دقت داشته باشید وسایل گرمایشی مانند بخاری و شوفاژ هرگز نمیتوان جایگزین مناسبی برای مزیتهای حضور نور و اشعه خورشید در خانهها باشد و نمیتوان به بهانه وجود حرارت های مصنوعی مانند

بخار شوفاژونورهای مصنوعی مانندلامپ و… به نور خورشید بی توجهی نمود، چه آنکه از لحاظ تاثیرات جسمی .روحی .روانی هیج یک جبران کننده نور خورشید نمی باشدتهویه هوا- (بادخور)جابجایی هوارا باد گویند باد منتقل کننده ذرات معلق در هوا است و جابجایی خود را ایجاد فرح و ترویح می نماید بهتر است مکان بنا و ساختمان در محیطی انتخاب شود که ازباد و انرژی آن بهترین بهره برداری صورت پذیرد و از آن اماکن و ساخت منزل و ساختمان در مناطق جغرافیایی که هوا در آن راکد است خوداری شود هوای گرم بالانشین است و سبک و هوای خنک پائیننشین و سنگین است در قدیمالایام منافذی درسقفها قرار میدادند و پنجره هائی در سطوح پائین و به این صورت جریان هوا از پائین وارد میشد وهوای گرم که تمایل به سمت صعود دارد و در حال حرکت به سمت بالا موجب مکش و ایجاد جریان هوا و ترویح میگردد. اما باید دانست این نسخهها را نمیتوان برای تمامی منازل امروزی با این فرهنگ آپارتماننشینی نوشت. وسایل تهویه صنعتی مانند: پنکه، فن و… به علت ایجاد باد مصنوعی هیچگاه جایگزین باد و تهویه طبیعی نمیگردد. در این شرایط بهترین روش جهت استفاده از باد و تهویه طبیعی انتخاب صحیح مکان پنجرهها در طراحی منازل میباشد.

به عنوان مثال در شهرها و محیط هائی که بادها از جنوب یا شمال میوزند باید
پنجرهها به صورت شمالی و جنوبی انتخاب شود و اگر باد از شرق یا غرب میوزد باید پنجرهها هم در غرب و هم در امتداد آن در شرق طراحی گردد. هرچند آپارتمان های مرتفع با ایجاد حصاری مانع از رسیدن هوا و باد و نور خورشید بصورا مفید به همسایگان خود می باشد و شاید نهی معصومین در برخی از احادیث و روایات در خصوص ساخت منازل مرتفع بهمین علت باشد ولله اعلم. کاری از

موسسه پرتو سبز هستی

کانال مرجع تخصصی طب ایرانی اسلامی @marjaetakhasositeb
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *