بهداشت روانی فرزندان :شماره ۳۱۴۲۳

♻️بهداشت روانی فرزندان:♻️

تاریخ:۹۵/۱۱/۱۸
شماره:۳۱۴۲۳

?تربیت کودک

✔️بچه ای که دائم به مادرمی گوید«این رابیاوریا اونوبده» یعنی نمی خواهدمسئولیت بپذیرد.

✔️حال اگرمادرهرچه او می
خواهدبدهد،کودک بی مسوولیت بارمی آید، ودرهرکاری وابسته والدین میشود

✅منبع:نوردیده
‍ ?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *