ترک اعتیاد از دیدگاه طب سنتی استاد طالقانی جلسه ۶

💠تدریس: ترک اعتیاد از دیدگاه طب سنتی
🔴مدرس: استاد طالقانی
🔸جلسه: ششم

مسئله بعد ی عوامل خانواده گی هست
به طبع در یک خانواده ای اگر پدر خانواده معتاد باشه صددر صدیک الگوی نامناسبی هست برای فرزند خودش پدر وقتی میبینید یه لباس می پوشه عمدتا وقتی بچه بزرگ شد سعی می کند از همان تبعیت کند صحبت کردن ها راه رفتن ها تکیه کلام های پسر مخصوصا عمدتا به پدر می رود یا به برادربزرگتر می رود که الگو هست اگر دختر باشه عمدتا الگوها به زن خونه محسوب می شود بطبع اگر پدر یا اون عضوی که الگوی خانواده هست بخواهند درگیر مواد مخدرباشند، درگیر مواد اعتیاد زا باشند درگیر اینطور مسائل باشند این الگوی ناشایستی هست که ناخوداگاه رد مبتلامی شود
نه اینکه بخواهد انسانهای داریم که پدرش سیگاری هست بچه هم در نوجوانی کنار اومی نشیند و پدر بهش می گوید پدر جان نکش
همین تمام شد رفت؟!!
تو باکشیدنت داری میگویی بکش دیگـر پدری که جلوی فرزندانش وسایل موادمخدر پهن می کند نوعی دعوت ست
مگر می شود هندوانه را قاچ کنید و اون نگاهت کند ،بچه میرود یک جایی دیگر یه هندوانه می گیرد خودش قاچ می کند ومی خوردکه ببیند چه مزه ای هست
تاثیر گزاری در عمق دارد

یک بحث دیگر استحکام خانواده خیلی مهم هست خودتان میدانید خانواده هایی که عمدتا پی وبنای آن خانواده مستحکم نیست
یک خانواده شل یک خانواده ای هست که استحکام جوانب مختلف را ندارد از نظر مذهبی از نظر اعتقادی ،از نظر مباحث اجتماعی ،فرهنگی و…

اینها درخت قوی ریشه داری نیستند بطبع می بینی که این شاخه ها ،برگها ومیوه های این درخت سریعتر وزودتر دستخوش حوادث می شوند
خیلی راحت تر فردی که دریک خانواده ای بزرگ شده که عزت ندارد، اونجا بهش بها داده نشده، غرور او حفظ نشده
غرور بیجا نمی گویم ،غرور بجای او حفظ نشده این از نظر شخصیتی سست هست
یه غرور نابجا داریم یه غرور بجا
اون گروهی که اصالت فرزندش را می سازد شخصیت میدهد به فرد.
خب این فرد ضعیف هست بهش بگویند که بیا فلان چیز را استفاده کن این از اینکه می خواهد نه بگوید،می ترسد، می ترسد تحقیر بشود، می ترسد کوچک بشود
این خیلی مبحث مهمی هست
چون قرص نیست ،محکم نیست درخت وجودیش

مبحث خیلی مهمی هست ‌چون محکم نیست همینکه بخواهد یک سیگار را رد کند می ترسد
دیدید که می گویند آهان باید از بابات اجازه بگیری؟
بابات دعوایت می کند؟
می گوید نه نیاز نیست من فلان می کنم بعضی ها می گویند بله بایداجازه بگیرم اینقدر قرص هستند، می فهمند
بعضی ها خیلی راحت برای اینکه خودشان را اثبات کنند چون در یک خانواده ای بود مدام کتک خورده، مدام حرف شنیده ،مدام پدرش دعوایش کرده یا مامان هم دعوایش کرده ،همیشه سر کوفت خورده اینجا دیگر نمی خواهد سرکوفت بشنوند ،اینجا می خواد خودش را اثبات کند، دنبال اثبات کردن خودش هست، در نتیجه دراین زمینه می بینید خیلی راحت وا میرود.
فکر می کند خودش را اثبات کرده ولی در حقیقت خودش را جور دیگری اثبات کرده
بعضی از افراد هم هستند مشکل دارند وشیطان بواسطه آنان افراد را گمراه میکند
حتی سودی هم از اعتیاد دیگران نمی برند، ولی این کار را می کنند.
بقول یکی از افراد می گفت من پیش یکی از دوستانم بودم، چند نفری به من گفتن نگاه کن ما به تو تعارف نمی کنیم که سیگار بکشی، فکر نکنی سیگار برای ما اهمیت دارد و بخیلیم
بعد چند تا سیگار را خرد کرد پودر کرد ریخت داخل اتش
گفت اینکار را کردم فقط برای اینکه بدانی سیگار وپول برای من ارزشی ندارد اینکه به تو تعارف نمی کنم, من نمی خوام تو بکشی,
چقدر حرف جالبی بود
در ادامه گفت، ولی دیدم یواش یواش از یه روزنه دیگر وارد شد، این طرف آخر خودش سیگار را بدست من داد اخر این هدفش چی بود؟
همینکه بعضی وقتها افرادی هستند به همین شکل با منحرف کردن افراد لذت می برند
اصلا بعضی ها کارشان بازی با انسانهاست یک پیروزی احساس می کنند پیروزی او در آن است که،آخرش این کار را کردم، اخرش این سیگار رابه لب فلانی زدم
نقش خانواده مهم است که خانواده اصیلی باشد ومحکم باشد
بگوید، اصلا این به من نمی خورد این که دیگر مواد استفاده می کند اینکه تنش بوی مواد میدهد،اصلا خودش فاصله می گیرد درک وشعور اجتماعی بالایی دارد بخاطراینکه خودش را اثبات کند خودش را نمی فروشد، او خودش را می فروشد که خودرا اثبات کند

پس خانواده خیلی مهم هست خیلی جاها تا یک بچه میاید یه شعری می خواند یهوحرفی می زند، نکوبیدش باشوخی های مختلف کوچکش نکنید
این بچه دختر باشد پسرباشد این غرورش را این اثبات کردنش میرود را در جایی دیگر اثبات کند
جایی دیگر تامین کند ولی درخانواده ای که این مسائل باشد حالاغیر از اعتیاد یادر مباحث دیگر دختری که در خانواده توسط پدر لمس نشود، نوازش نشود او رانوازش نکنی این دختر دچار کمبودی هست دنیایی هم که مادر بخواهد به دختر محبت

بکند اومحبتی که پدر که جنس مخالف هست می کند او یک حساب وکتاب دیگردارد.

ما می گوییم نه بچه بزرگ شده دیگر ده سال یا سیزده ساله هست معنی نمیدهد, همینجا دچار کمبود می شود
در همان سنی است که نیاز دارد
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *