Posts by: پرتو سبز هستی

چرا راهپیمایی اربعین در عراق فاجعه نیافرید؟! فروشگاه دارو های گیاهی طب ارگانوبرترین فروشگاه اینترنتی

چرا راهپیمایی اربعین در عراق فاجعه نیافرید؟! 🔺 حدود سه هفته از اربعین و بیش...

لایو اخیر استاد طالقانی و خانم دکتر دژکامفروشگاه دارو های گیاهی طب ارگانوبرترین فروشگاه اینترنتی

دانلود اصل فایل با حجم ۱۰۰ مگ برای دانلود کلیک کنید  مشاهده در اپارات  فایل...

مفرده شناسی در طب سنتی ️مدرس: دکتر مجاهدی جلسه دهم:فروشگاه دارو های گیاهی طب ارگانوبرترین فروشگاه اینترنتی

https://elmosehat.com/up/10.mp4   💠تدریس تصویری با موضوع: مفرده شناسی در طب سنتی ️مدرس:...

مفرده شناسی در طب سنتی ️مدرس: دکتر مجاهدی جلسه نهمفروشگاه دارو های گیاهی طب ارگانوبرترین فروشگاه اینترنتی

  https://elmosehat.com/up/9.mp4 مفرده شناسی در طب سنتی ️مدرس: دکتر مجاهدی ✅جلسه نهم:...

💠تدریس تصویری مفرده شناسی در طب سنتی جلسه هشتمفروشگاه دارو های گیاهی طب ارگانوبرترین فروشگاه اینترنتی

https://elmosehat.com/up/8.mp4 تدریس تصویری با موضوع: مفرده شناسی در طب سنتی ️مدرس: دکتر...

شروع تدریس جدید کانال مرجع تخصصی به زودی با عنوان مباحث تحصیلی فرزندان با رویکرد طب ایرانی اسلامیفروشگاه دارو های گیاهی طب ارگانوبرترین فروشگاه اینترنتی

مژده مژده 💠شروع تدریس جدید کانال مرجع تخصصی به زودی با عنوان👇👇 💥مباحث...

زیستگاه و مسکن از دیدگاه طب اسلامی جلسه :چهاردهم جلسه اخرفروشگاه دارو های گیاهی طب ارگانوبرترین فروشگاه اینترنتی

به نام خدا تدریس: زیستگاه و مسکن از دیدگاه طب اسلامی مدرس: مجمع مدرسین پرتو...

زیستگاه و مسکن از دیدگاه طب اسلامی جلسه سیزدهمفروشگاه دارو های گیاهی طب ارگانوبرترین فروشگاه اینترنتی

به نام خدا تدریس: زیستگاه و مسکن از دیدگاه طب اسلامی مدرس: مجمع مدرسین پرتو...

زیستگاه و مسکن از دیدگاه طب اسلامی جلسه دوازدهمفروشگاه دارو های گیاهی طب ارگانوبرترین فروشگاه اینترنتی

به نام خدا تدریس: زیستگاه و مسکن از دیدگاه طب اسلامی مدرس: مجمع مدرسین پرتو...

سلسله مباحث دکتر رحیم پورازغدی بخش سوم جلسه چهارمفروشگاه دارو های گیاهی طب ارگانوبرترین فروشگاه اینترنتی

به نام خدا سلسله مباحث: دکتر رحیم پورازغدی بخش سوم: علم گرایی جلسه : چهارم  ...

سلسله مباحث استاد رحیم پور ازغدی بخش سوم جلسه سومفروشگاه دارو های گیاهی طب ارگانوبرترین فروشگاه اینترنتی

💠سلسله مباحث استاد رحیم پور ازغدی 🔴بخش سوم: علم گرایی ✅جلسه: سوم...

زیستگاه و مسکن از دیدگاه طب ایرانی اسلامی جلسه یازدهمفروشگاه دارو های گیاهی طب ارگانوبرترین فروشگاه اینترنتی

💠تدریس: زیستگاه و مسکن از دیدگاه طب ایرانی اسلامی 🔴مدرس: مجمع مدرسین موسسه...

سلسله مباحث استاد رحیم پور ازغدی بخش سوم جلسه دومفروشگاه دارو های گیاهی طب ارگانوبرترین فروشگاه اینترنتی

سلسله مباحث استاد رحیم پور ازغدی 🔴بخش سوم: علم گرایی ✅جلسه: دوم...

مسکن و زیستگاه از دیدگاه طب ایرانی اسلامی جلسه دهمفروشگاه دارو های گیاهی طب ارگانوبرترین فروشگاه اینترنتی

💠تدریس مسکن و زیستگاه از دیدگاه طب ایرانی اسلامی 🌐مدرس: مجمع مدرسین موسسه...

مفرده شناسی در طب سنتی ️دکتر مجاهدی جلسه هفتمفروشگاه دارو های گیاهی طب ارگانوبرترین فروشگاه اینترنتی

https://elmosehat.com/up/7.mp4 💠تدریس تصویری با موضوع: مفرده شناسی در طب سنتی ️مدرس: دکتر...