ابعاد پنهان کرونا؛ گفت و گو با مهندس شکوهیان راد

🎧 صوت گفتگوی زندهٔ با موضوع: ابعاد پنهان #کرونا 👤 سخنران: مهندس محمدعلی...

کلیپ گزارش جامع تجمع ضد واکسیناسیون کرونا، ۲۸ مهر ۱۴۰۰

🎥 کلیپ گزارش جامع تجمع ضد واکسیناسیون کرونا، ۲۸ مهر ۱۴۰۰👆 ⭕️ روبروی مجلس...

کلیپ پاسخ علمی، تاریخی و استدلالی استاد طالقانی به یک ادعای نادرست

👆👆🎥 کلیپ پاسخ علمی، تاریخی و استدلالی استاد طالقانی به یک ادعای نادرست 💠...

اتفاق عجیبی که به اسم واکسیناسیون در کشور درحال انجام است.

👆👆👆👆👆 👈ما مستند و علمی سخن میگوییم (ش۲) ⭕️ اتفاق عجیبی که در کشور...

نظر استاد طالقانی درباره تزریق واکسن کرونا

👆👆نظر استاد طالقانی درباره تزریق واکسن کرونا  توضیح در عکس

استاد طالقانی: کرونا محل تجلّی و قیامِ قیامت دو دیدگاه طبی در جهان گردید.

استاد طالقانی: کرونا محل تجلّی و قیامِ قیامت دو دیدگاه طبی در جهان گردید....

شربت مُدبّر کرونای غدیر (تری تراپیست) استاد طالقانی

نحوه مصرف شربت مُدبّر کرونا غدیر جهت تقویت سیستم ایمنی در مواجهه با بیماری های ویروسی و کرونا

⭕️ نحوه مصرف شربت غدیر جهت تقویت سیستم ایمنی در مواجه با انواع ویروس کرونا و...

اطلاعیه مهم درخصوص شربت مدبّر کرونای غدیر با نام دیگر(تری تراپیست_ Three Therapist)

💠اطلاعیه مهم درخصوص شربت مدبّر کرونای غدیر با نام دیگر(تری تراپیست_ Three...

کلیپ گزارش شماره (۲۹) درمان کرونا؛ با داروی گیاهی، مُدبّر کُرونای غدیر؛

    🎥 کلیپ گزارش شماره (۲۹) درمان کرونا؛ با داروی گیاهی، مُدبّر کُرونای...

کلیپ گزارش شماره (۲۸) درمان کرونا؛ با ترکیب گیاهی، مدبًر کُرونای غدیر؛

      🎥 کلیپ گزارش شماره (۲۸) درمان کرونا؛ با داروی گیاهی، مُدبّر...

کلیپ گزارش شماره (۲۷) درمان کرونا؛ با ترکیب گیاهی، مدبًر کُرونای غدیر؛

    🎥 کلیپ گزارش از شهرستان فیروزآباد، استان فارس؛ اثرگذاری قوی داروی...

کلیپ گزارش شماره (۲۶) درمان کرونا؛ با ترکیب گیاهی، مدبًر کُرونای غدیر؛

  🎥 کلیپ گزارش شماره (۲۶) درمان کرونا؛ با داروی گیاهی، مُدبّر کُرونای...

کلیپ گزارش شماره (۲۵) درمان کرونا؛ با ترکیب گیاهی، مدبًر کُرونای غدیر؛

🎥 کلیپ گزارش شماره (۲۵) درمان کرونا؛ با داروی گیاهی، مُدبّر کُرونای غدیر؛👆...

کلیپ گزارش شماره (۲۴) درمان کرونا؛ با ترکیب گیاهی، مدبًر کُرونای غدیر؛

    🎥 کلیپ گزارش شماره (۲۴) درمان کرونا؛ با داروی گیاهی، مُدبّر کُرونای...